منظره تماشایی خورشیدگرفتگی در شیلی

ویدیوها. منظره تماشایی خورشیدگرفتگی در شیلی

هزاران گردشگر در کنار اخترشناسان حرفه و آماتور روز سه‌شنبه در آسمان صاف دامنهٔ کوهستان آند در شیلی شاهد منظره‌ای تماشایی از خورشیدگرفتگی کامل بودند. طبق اعلام انجمن نجوم شیلی، آخرین خورشید گرفتگی کامل در این منطقه در اواخر قرن ۱۵ میلادی یعنی سال ۱۵۹۲ دیده شده است و خورشیدگرفتگی بعدی نیز در سال ۲۱۶۵ میلادی رو‌ٔیت خواهد شد. تلفیق کمی رطوبت هوا و غیاب نورهای شهری، آسمان شهر لاسِرِنا در حاشیهٔ کویر آتاکاما در شیلی را به یکی از بهترین تماشاگاه‌های آسمان شب تبدیل کرده است.

هزاران گردشگر در کنار اخترشناسان حرفه و آماتور روز سه‌شنبه در آسمان صاف دامنهٔ کوهستان آند در شیلی شاهد منظره‌ای تماشایی از خورشیدگرفتگی کامل بودند. طبق اعلام انجمن نجوم شیلی، آخرین خورشید گرفتگی کامل در این منطقه در اواخر قرن ۱۵ میلادی یعنی سال ۱۵۹۲ دیده شده است و خورشیدگرفتگی بعدی نیز در سال ۲۱۶۵ میلادی رو‌ٔیت خواهد شد. تلفیق کمی رطوبت هوا و غیاب نورهای شهری، آسمان شهر لاسِرِنا در حاشیهٔ کویر آتاکاما در شیلی را به یکی از بهترین تماشاگاه‌های آسمان شب تبدیل کرده است.

تازه‌ترین ویدیو