برگزاری نخستین آیین عشای ربانی در کلیسای نوتردام پس از آتش‌سوزی بزرگ

ویدیوها. برگزاری نخستین آیین عشای ربانی در کلیسای نوتردام پس از آتش‌سوزی بزرگ

کلیسای جامع نوتردام پاریس روز شنبه ۱۵ ژوئن میزبان اولین مراسم مِس، پس از آتش سوزی بزرگی بود که بخش قابل توجهی از سقف کلیسا را نابود کرد.

کلیسای جامع نوتردام پاریس روز شنبه ۱۵ ژوئن میزبان اولین مراسم مِس، پس از آتش سوزی بزرگی بود که بخش قابل توجهی از سقف کلیسا را نابود کرد.

در جریان این مراسم، به دلیل نگرانی‌های امنیتی تنها حدود سی نفر از مومنان مسیحی شرکت داشتند و اسقف اعظم و دیگر روحانیون نیز در حالی که کلاههای ایمنی بر سر داشتند، به عبادت پرداختند.

این آتش‌سوزی دو ماه پیش در ۱۵ آوریل روی داد و هنوز تاریخ بازگشایی آن برای عموم مردم مشخص نیست.

تازه‌ترین ویدیو