یورش پلیس الجزایر به معترضان با گاز اشک‌آور و خودروی آب‌پاش

ویدیوها. یورش پلیس الجزایر به معترضان با گاز اشک‌آور و خودروی آب‌پاش

لحظاتی پس از آن که عبدالقادر صالح به عنوان رئیس جمهوری موقت الجزایر تا زمان برگزاری انتخابات اعلام شد، صدها تن از معترضان در پایتخت، الجزیره به خیابان آمدند.

لحظاتی پس از آن که عبدالقادر صالح به عنوان رئیس جمهوری موقت الجزایر تا زمان برگزاری انتخابات اعلام شد، صدها تن از معترضان در پایتخت، الجزیره به خیابان آمدند.

آنها خواستار حذف تمامی نزدیکان عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری پیشین از ساختار حاکمیت شدند.

پلیس برای پراکندن معترضان به گاز اشک‌آور و خودروی آب‌پاش متوسل شد.

تازه‌ترین ویدیو