رژه دگرباشان جنسی در سیدنی

ویدیوها. رژه دگرباشان جنسی در سیدنی

بیش از ۳۰۰ هزار نفر روز شنبه در رژه سالانه دگرباشان جنسی در سیدنی شرکت کردند. شعار رژه امسال دگرباشان جنسی در سیدنی «بی باک» بود.

بیش از ۳۰۰ هزار نفر روز شنبه در رژه سالانه دگرباشان جنسی در سیدنی شرکت کردند. شعار رژه امسال دگرباشان جنسی در سیدنی «بی باک» بود.

دولت ایالت «نیو ساوت ولز» برای مراسم امسال از شدت محدودیت های رایج برای رژه دگرباشان جنسی کاسته بود.

تازه‌ترین ویدیو