فوران گدازه و خاکستر آتشفشان اتنا در سیسیل ایتالیا

ویدیوها. فوران گدازه و خاکستر آتشفشان اتنا در سیسیل ایتالیا

رصدخانه آتشفشان اتنا روز دوشنبه ۲۴ دسامبر از مشاهده فواره خاکستر و گدازه در این آتشفشان خبر داد.

رصدخانه آتشفشان اتنا روز دوشنبه ۲۴ دسامبر از مشاهده فواره خاکستر و گدازه در این آتشفشان خبر داد.

آتشفشان اتنا، کوهی آتشفشانی در شمال شرقی جزیره سیسیل ایتالیا است و یکی از فعال ترین آتشفشان های جهان محسوب می شود.

به کوهنوردان در حال صعود به کوه آتشفشانی اتنا هشدار داده شد. آن‌ها به سمت ارتفاعات ۱۹۰۰ متری هدایت شدند.

فعالیت جدید کوه اتنا و انتشار خاکسترهای آتشفشانی در زندگی روزمره ساکنان جزیزه و شهرها نزدیک اختلالی وارد نکرده است.

تازه‌ترین ویدیو