مسابقه عروسک‌های شگون‌نما در ژاپن

ویدیوها. مسابقه عروسک‌های شگون‌نما در ژاپن

عروسک‌های شگون‌نما از سرتاسر ژاپن در مسابقه‌ای در شهر اوزاکا شرکت کردند. هر یک از این عروسک‌ها از منطقه خاصی در ژاپن آمده‌اند و پشت هر کدام از آنها داستان‌ها و قصه‌هایی نهفته است.

عروسک‌های شگون‌نما از سرتاسر ژاپن در مسابقه‌ای در شهر اوزاکا شرکت کردند. هر یک از این عروسک‌ها از منطقه خاصی در ژاپن آمده‌اند و پشت هر کدام از آنها داستان‌ها و قصه‌هایی نهفته است.

عروسک کاپارو از منطقه شی کی در منطقه ای در غرب توکیو برنده مسابقه شد.

شرکت در این مسابقه و برنده شدن برای هر شهر پیروزی و شگون به همراه خواهد آورد. فرصت‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری از جمله فواید برنده شدن در این مسابقه است.

تازه‌ترین ویدیو