برگزاری اولین رژۀ دگرباشان جنسی در شهر لوبلین لهستان

ویدیوها. برگزاری اولین رژۀ دگرباشان جنسی در شهر لوبلین لهستان

پلیس لهستان روز شنبه مقابل معترضان وابسته به گروههای راست افراطی که در تلاش بودند از برگزاری اولین رژۀ دگرباشان جنسی در شهر لوبلین در شرق لهستان جلوگیری کنند، از گاز اشک‌آور، نارنجک‌های دودزا و ماشین‌ آب پاش استفاده کرد.

پلیس لهستان روز شنبه مقابل معترضان وابسته به گروههای راست افراطی که در تلاش بودند از برگزاری اولین رژۀ دگرباشان جنسی در شهر لوبلین در شرق لهستان جلوگیری کنند، از گاز اشک‌آور، نارنجک‌های دودزا و ماشین‌ آب پاش استفاده کرد.

بیش از هزار تن از طرفداران حقوق دگرباشان جنسی در حالی که پرچم‌هایی با نقش رنگین کمان به همراه داشتند در مرکز شهر لوبلین جمع شدند؛ آنهم در حالی که نزدیک به سیصد تن از افراد خشمگین عضو گروههای راست افراطی در مسیر راهپیمایی ایستاده بودند و به سمت نیروهای پلیس سنگ پرتاب می‌کردند.

تازه‌ترین ویدیو