مسابقه شنای سگ‌ها و صاحبانشان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

مسابقه شنای سگ‌ها و صاحبانشان

سگ‌ها و صاحبانشان در مسابقه شنا در کرواسی شرکت کردند. حدود ۱۵ سگ از گونه‌ها و در اندازه‌های مختلف در این مسابقه حضور داشتند.

سگ‌ها و صاحبانشان در مسابقه شنا در کرواسی شرکت کردند. حدود ۱۵ سگ از گونه‌ها و در اندازه‌های مختلف در این مسابقه حضور داشتند.

در پایان مسیر از سگ‌ها با خامه و آبنبات و از صاحبانشان با آبجو پذیرایی شد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست