پانداهای دوقلو در چین

ویدیوها. پانداهای دوقلو در چین

از چهار پاندای تازه متولد شده در باغ وحشی در چین نگهداری می شود. دو جفت پاندای دوقلو به تازگی متولد شده اند.

از چهار پاندای تازه متولد شده در باغ وحشی در چین نگهداری می شود. دو جفت پاندای دوقلو به تازگی متولد شده اند.

اولین جفت در روز ۲۳ مه متولد شد. دومین جفت نیز در روز پنجم ژوئن متولد شد. حال هر چهار بچه پاندا مساعد گزارش شده است.

تازه‌ترین ویدیو