گردباد سهمگین در تعقیب خودرو

ویدیوها. گردباد سهمگین در تعقیب خودرو

یک گردباد سهمگین در جاده‌ای در اسکات‌دیل آریزونا در مسیر خود، خودرویی را تعقیب کرد. راننده خودرو، لانس براون که در بزرگراهی در حرکت بود ناگهان خود را در مسیر گردباد خاکی دید و از این برخورد فیلم گرفت.

یک گردباد سهمگین در جاده‌ای در اسکات‌دیل آریزونا در مسیر خود، خودرویی را تعقیب کرد. راننده خودرو، لانس براون که در بزرگراهی در حرکت بود ناگهان خود را در مسیر گردباد خاکی دید و از این برخورد فیلم گرفت.

در این فیلم دیده می‌شود که چگونه کوهی از گرد و خاک در تعقیب خودرو است.

تازه‌ترین ویدیو