استرالیا؛ تجمع مخالفان استخراج از معادن ذغال سنگ

استرالیا؛ تجمع مخالفان استخراج از معادن ذغال سنگ

پروژه بهره برداری ذغال سنگ در نزدیکی سواحل کویینسلند در استرالیا با مخالفت طرفداران محیط زیست روبرو شده است. روز شنبه بسیاری از مخالفان این طرح در سواحل این ناحیه گردهم آمدند تا اعتراض خود را از روند راه‌اندازی معدن ذغال‌سنگ نشان دهند.

پروژه بهره برداری ذغال سنگ در نزدیکی سواحل کویینسلند در استرالیا با مخالفت طرفداران محیط زیست روبرو شده است. روز شنبه بسیاری از مخالفان این طرح در سواحل این ناحیه گردهم آمدند تا اعتراض خود را از روند راه‌اندازی معدن ذغال‌سنگ نشان دهند.

پس از هفت سال کشمکش قضایی میان طرفداران محیط زیست و کمپانی هندی آدانی، دادگاهی در استرالیا به این کمپانی اجازه بهره‌برداری ذغال‌سنگ را در این ناحیه داده است. طرفداران محیط زیست اعتقاد دارند که فعالیت صنعتی در نزدیکی ساحل، زندگی مرجان‌ها را به خطر می اندازد.

تازه‌ترین ویدیو