انتخابات پارلمانی در آنگولا

ویدیوها. انتخابات پارلمانی در آنگولا

رای دهندگان در آنگولا روز چهارشنبه برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق های رای رفتند. پارلمان جدید آنگولا وظیفه انتخاب رئیس جمهوری این کشور را برعهده خواهد داشت. ژوزه ادواردو دوس سانتوس، رئیس جمهوری کنونی آنگولا پس از ۳۸ سال حکمرانی تصمیم به کنار رفتن از قدرت گرفته است. انتظار می رود ژوآئو لورسنسو از حزب حاکم «جنبش مردمی برای آزادی آنگولا» که سابقه فعالیت در سمت وزیر دفاع را دارد، به ریاست جمهوری برگزیده شود.

رای دهندگان در آنگولا روز چهارشنبه برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق های رای رفتند. پارلمان جدید آنگولا وظیفه انتخاب رئیس جمهوری این کشور را برعهده خواهد داشت. ژوزه ادواردو دوس سانتوس، رئیس جمهوری کنونی آنگولا پس از ۳۸ سال حکمرانی تصمیم به کنار رفتن از قدرت گرفته است. انتظار می رود ژوآئو لورسنسو از حزب حاکم «جنبش مردمی برای آزادی آنگولا» که سابقه فعالیت در سمت وزیر دفاع را دارد، به ریاست جمهوری برگزیده شود.

تازه‌ترین ویدیو