آلمان؛ رفتار خشن نگهبانان قطار با مردی سیاهپوست

آلمان؛ رفتار خشن نگهبانان قطار با مردی سیاهپوست

پلیس شهر مونیخ آلمان در حال تحقیق درباره ویدئویی است که نشان می دهد نگهبانان به زور مردی سیاهپوست را از قطار پیاده می کنند.

پلیس شهر مونیخ آلمان در حال تحقیق درباره ویدئویی است که نشان می دهد نگهبانان به زور مردی سیاهپوست را از قطار پیاده می کنند.

این ویدئو که توسط خبرنگاری به نام ناتالیا میلتیک گرفته شده است مرد سیاهپوستی که گفته می شود اهل نیجریه است را نشان می دهد که در برابر نگهبانانی مقاومت می کند که سعی دارند وی را به زور از قطار پیاده کنند.

رسانه های محلی گفته اند که این مرد بدون بلیط سوار قطار شده بود. خبرنگار در این ویدئو می گوید که این مرد کاری نکرده است و شما باید از رفتارتان شرم کنید.

مرد نیز فریاد می زند: «به من بگویی من چکار کرده ام؟»

خبرنگار در این ویدئو خطاب به نگهبانان می گوید که رفتارتان نژادپرستانه است و این مرد چون سیاهپوست است با او چنین رفتاری می کنید.

تازه‌ترین ویدیو