واژگونی یک کامیون حمل خوک در دالاس تگزاس

ویدیوها. واژگونی یک کامیون حمل خوک در دالاس تگزاس

تصادف یک کامیون حمل خوک و واژگون شدن آن در یک بزرگراه در دالاس واقع در ایالت تگزاس آمریکا به تلف شدن تعداد زیادی از این حیوانات منجر شد.پلیس بزرگراه را برای مدتی بست تا به وضعیت راننده کامیون که از تصادف جان سالم بدر برد رسیدگی کند. مابقی خوکها نیز که از کامیون بیرون آمده بودند، جمع آوری شدند.

تصادف یک کامیون حمل خوک و واژگون شدن آن در یک بزرگراه در دالاس واقع در ایالت تگزاس آمریکا به تلف شدن تعداد زیادی از این حیوانات منجر شد.
پلیس بزرگراه را برای مدتی بست تا به وضعیت راننده کامیون که از تصادف جان سالم بدر برد رسیدگی کند. مابقی خوکها نیز که از کامیون بیرون آمده بودند، جمع آوری شدند.

تازه‌ترین ویدیو