سگ‌های ردیاب در جست‌وجوی مفقودشدگان در چین

سگ‌های ردیاب در جست‌وجوی مفقودشدگان در چین

بدون شرح

بدون شرح

بیش از ۲ هزار ۵۰۰ امدادگر و ۲۵ سگ ردیاب در جست‌وجوی ۹۳ تنی هستند که بر اثر وقوع یک زمین‌لرزه در استان سیچوآن چین مفقود شده‌اند. سگ‌‌های ردیاب روزانه بیش از ۱۰ ساعت در این عملیات مشارکت دارند. تاکنون سه تن نجات یافته و بیش از ۳۲۰ تن دیگر از این منطقه منتقل شده‌اند. همچنین مرگ ۱۰ تن تائید شده است.

تازه‌ترین ویدیو