تظاهرات دوچرخه سواران برهنه در مادرید

ویدیوها. تظاهرات دوچرخه سواران برهنه در مادرید

صدها دوچرخه سوار برهنه روز دوشنبه روانه خیابانهای مادرید شدند و برای افزایش امنیت و رعایت حقوق دوچرخه سواران توسط رانندگان خودرو در پایتخت اسپانیا تظاهرات کردند.تشویق مردم به استفاده از دوچرخه بعنوان وسیله نقلیه برای کاهش میزان آلودگی هوا از دیگر اهداف این تظاهرات بوده است.

صدها دوچرخه سوار برهنه روز دوشنبه روانه خیابانهای مادرید شدند و برای افزایش امنیت و رعایت حقوق دوچرخه سواران توسط رانندگان خودرو در پایتخت اسپانیا تظاهرات کردند.
تشویق مردم به استفاده از دوچرخه بعنوان وسیله نقلیه برای کاهش میزان آلودگی هوا از دیگر اهداف این تظاهرات بوده است.

تازه‌ترین ویدیو