نجات یک گوسفند از میان صخره در بریتانیا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

نجات یک گوسفند از میان صخره در بریتانیا

ماموران آتش نشانی در بریتانیا جان گوسفندی را نجات دادند. این گوسفند که «دالی» نام دارد در شکافی به عمق پنج متر در در یورکشایر غربی گیر افتاده بود.

ماموران آتش نشانی در بریتانیا جان گوسفندی را نجات دادند. این گوسفند که «دالی» نام دارد در شکافی به عمق پنج متر در در یورکشایر غربی گیر افتاده بود.

به گفته ماموران آتش نشانی و امدادگران یورکشایر غربی، روز سه شنبه دوم ماه مه، گروهی از صخره نوردان پس از اینکه متوجه شدند «دالی» در بین صخره ها گیر افتاده است زنگ هشدار آتش نشانی را به صدا درآوردند.

عملیات نجات «دالی» با موفقیت انجام شد و «دالی» بدون اینکه صدمه ببینید از حفره نجات پیدا کرد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست