روسیه: مسابقه طولانی ترین اسکی با بیکینی

روسیه: مسابقه طولانی ترین اسکی با بیکینی

همزمان با آغاز فصل بهار همچون هر سال صدها زن و مرد با لباس شنا در مسابقه طولانی ترین اسکی با بیکینی شرکت کردند.

همزمان با آغاز فصل بهار همچون هر سال صدها زن و مرد با لباس شنا در مسابقه طولانی ترین اسکی با بیکینی شرکت کردند.

تازه‌ترین ویدیو