هنگ کنگ: پرواز با هواپیماهای دست ساز

هنگ کنگ: پرواز با هواپیماهای دست ساز

تلاش برای پرواز با هواپیماهای دست ساز در هنگ کنگ چین مجروح شدن ۵ نفر را در پی داشت. حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است.

تلاش برای پرواز با هواپیماهای دست ساز در هنگ کنگ چین مجروح شدن ۵ نفر را در پی داشت. حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است.

تازه‌ترین ویدیو