Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader

Find Us

شادی و پایکوبی مهاجران نجات داده شده در آبهای مدیترانه

ویدیوها. شادی و پایکوبی مهاجران نجات داده شده در آبهای مدیترانه

کشتی حامل پناهجویان روز پنجشنبه در یکی از بنادر ایتالیا پهلو گرفت. مهاجران با رقص و آواز از امدادگران صلیب سرخ که جان آنها را نجات داده بودند سپاسگزاری کردند. این پناهجویان از ملیت های مختلف سعی داشتند با گذر از مدیترانه خود را به خاک اروپا برسانند.

کشتی حامل پناهجویان روز پنجشنبه در یکی از بنادر ایتالیا پهلو گرفت. مهاجران با رقص و آواز از امدادگران صلیب سرخ که جان آنها را نجات داده بودند سپاسگزاری کردند. این پناهجویان از ملیت های مختلف سعی داشتند با گذر از مدیترانه خود را به خاک اروپا برسانند.

آگهی
آگهی

تازه‌ترین ویدیو

آگهی
آگهی
آگهی