نمایشگاه کشتی سومو در توکیو

نمایشگاه کشتی سومو در توکیو

شهر توکیو، پایتخت ژاپن میزبان نمایشگاهی است که جلوه های مختف ورزش سنتی سومو را به نمایش می گذارد. این برنامه بخشی از برنامه های تبلیغاتی ژاپن برای المپیک سال ۲۰۲۰ است.

شهر توکیو، پایتخت ژاپن میزبان نمایشگاهی است که جلوه های مختف ورزش سنتی سومو را به نمایش می گذارد. این برنامه بخشی از برنامه های تبلیغاتی ژاپن برای المپیک سال ۲۰۲۰ است.

اتحادیه سوموی ژاپن از حدود ۲۳۰۰ نفر از جمله مقامهای سفارتخانه های خارجی و دانشجویان خارجی برای بازدید از این نمایشگاه دعوت کرده است.

تازه‌ترین ویدیو