سفر پاپ فرانسیس به جمهوری آذربایجان

ویدیوها. سفر پاپ فرانسیس به جمهوری آذربایجان

رهبر کاتولیک های جهان در دیدار ده ساعته خود از آذربایجان چند مذهبی بودن کشور را ستود و خواستار آرامش و ثبات در آن شد. پاپ فرانسیس از اظهارنظر درباره همه پرسی اخیر در این کشور که قدرت و اختیارات رئیس جمهوری را بیشتر می کند خودداری کرد.

رهبر کاتولیک های جهان در دیدار ده ساعته خود از آذربایجان چند مذهبی بودن کشور را ستود و خواستار آرامش و ثبات در آن شد. پاپ فرانسیس از اظهارنظر درباره همه پرسی اخیر در این کشور که قدرت و اختیارات رئیس جمهوری را بیشتر می کند خودداری کرد.

رهبر کاتولیک های جهان در باکو، پایتخت مراسم عشاء ربانی را به جای آورد.

پاپ فرانسیس قبل از آنکه به رم بازگردد با نمایندگان مذاهب و همینطور الهام علی یف، رئیس جمهوری آذربایجان دیدار کرد.

تازه‌ترین ویدیو