هرج و مرج به دنبال بسته شدن فرودگاه هیترو توسط معترضان

ویدیوها. هرج و مرج به دنبال بسته شدن فرودگاه هیترو توسط معترضان

بنا به اعلام پلیس بریتانیا به دنبال اعتراض هواداران جنبش آمریکایی “زندگی سیاهپوستان اهمیت دارد” که در جریان آن مسیر منتهی به فرودگاه هیترو لندن مسدود شده بود، ده نفر بازداشت شده اند.

بنا به اعلام پلیس بریتانیا به دنبال اعتراض هواداران جنبش آمریکایی “زندگی سیاهپوستان اهمیت دارد” که در جریان آن مسیر منتهی به فرودگاه هیترو لندن مسدود شده بود، ده نفر بازداشت شده اند.

این معترضان بر روی زمین دراز کشیدند و مانع رفت و آمد خودروها شدند.

جنبش “زندگی سیاهپوستان اهمیت دارد” در آمریکا و در واکنش به تیراندازی افسران پلیس این کشور به مردان سیاهپوست آغاز شد.

تازه‌ترین ویدیو