تونل مواد مخدر بین مکزیک و آمریکا

تونل مواد مخدر بین مکزیک و آمریکا

نگهبانان مرزی آمریکا ویدئویی از یک تونل ۷۹۵ متری منتشر کردند که میان شهر ساندیه گو در آمریکا و تیوانا در مکزیک در زیر زمین ساخته شده و برای انتقال مواد مخدر به کار می رفته است. به گفته مقامات، نزدیک به یک تن کوکائین و شش تن ماری جوانا در حین انتقال ضبط شده است.

نگهبانان مرزی آمریکا ویدئویی از یک تونل ۷۹۵ متری منتشر کردند که میان شهر ساندیه گو در آمریکا و تیوانا در مکزیک در زیر زمین ساخته شده و برای انتقال مواد مخدر به کار می رفته است.
به گفته مقامات، نزدیک به یک تن کوکائین و شش تن ماری جوانا در حین انتقال ضبط شده است.

تازه‌ترین ویدیو