آغاز سال تحصیلی در کره شمالی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

آغاز سال تحصیلی در کره شمالی

جشن آغاز سال تحصیلی در کره شمالی برگزار شد. دوره تحصیل در این کشور ۱۲ سال است.

جشن آغاز سال تحصیلی در کره شمالی برگزار شد. دوره تحصیل در این کشور ۱۲ سال است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست