درگیری خیابانی در پاریس بر سر اصلاح قانون کار

ویدیوها. درگیری خیابانی در پاریس بر سر اصلاح قانون کار

دانشجویان و کارگران روز پنجشنبه در سراسر فرانسه دست به تظاهرات و اعتراض خیابانی بر ضد طرح اصلاح قانون کار در این کشور زدند. این اعتراضات که برخی از آنها با خشونت همراه بود همزمان با اعتصاب رانندگان قطارها، معلمان و سایر اقشار صورت گرفت. تظاهرکنندگان به اعتراض به طرح دولت برای تغییر برخی از اصول قانون کار از جمله اصل ۳۵ ساعت کار در هفته پرداختند. حدود ده نفر از معترضان که سر و صورتشان را پوشانده بودند از تظاهرات دانشجویان در پاریس جدا شدند و دست به پرتاب مواد منفجره رنگی به سوی بانک ها و مغازه ها زدند. همچنین برخی از آنها اقدام به تخریب عابربانک ها با چوب و چماق، مقابله با پلیس و استفاده از قوطی های حاوی ساچمه کردند.

دانشجویان و کارگران روز پنجشنبه در سراسر فرانسه دست به تظاهرات و اعتراض خیابانی بر ضد طرح اصلاح قانون کار در این کشور زدند. این اعتراضات که برخی از آنها با خشونت همراه بود همزمان با اعتصاب رانندگان قطارها، معلمان و سایر اقشار صورت گرفت. تظاهرکنندگان به اعتراض به طرح دولت برای تغییر برخی از اصول قانون کار از جمله اصل ۳۵ ساعت کار در هفته پرداختند. حدود ده نفر از معترضان که سر و صورتشان را پوشانده بودند از تظاهرات دانشجویان در پاریس جدا شدند و دست به پرتاب مواد منفجره رنگی به سوی بانک ها و مغازه ها زدند. همچنین برخی از آنها اقدام به تخریب عابربانک ها با چوب و چماق، مقابله با پلیس و استفاده از قوطی های حاوی ساچمه کردند.

تازه‌ترین ویدیو