تلاش پلیس برای متفرق کردن معترضان در بروکسل

ویدیوها. تلاش پلیس برای متفرق کردن معترضان در بروکسل

پلیس با استفاده از ماشین آبپاش در تلاش برای متفرق کردن صدها تن از معترضان در مرکز بروکسل است. روز شنبه گروهی از هواداران احزاب راست افراطی که از مخالفان سیاست های مهاجرتی بلژیک هستند، با حضور در محل تجمع بزرگداشت قربانیان حملات بروکسل علیه مهاجران و مسلمانان شعار دادند.

پلیس با استفاده از ماشین آبپاش در تلاش برای متفرق کردن صدها تن از معترضان در مرکز بروکسل است. روز شنبه گروهی از هواداران احزاب راست افراطی که از مخالفان سیاست های مهاجرتی بلژیک هستند، با حضور در محل تجمع بزرگداشت قربانیان حملات بروکسل علیه مهاجران و مسلمانان شعار دادند.

تازه‌ترین ویدیو