روشن کردن لامپهای خورشیدی به ابتکار "صلح سبز" در بوداپست

ویدیوها. روشن کردن لامپهای خورشیدی به ابتکار "صلح سبز" در بوداپست

روشن کردن لامپهایی که با انرژی خورشیدی کار می کنند در میدان مرکزی بوداپست در پنجمین سالگرد حادثه فوکوشیما به ابتکار “صلح سبز”.

روشن کردن لامپهایی که با انرژی خورشیدی کار می کنند در میدان مرکزی بوداپست در پنجمین سالگرد حادثه فوکوشیما به ابتکار “صلح سبز”.

تازه‌ترین ویدیو