ازدواج به سبک جنگ ستارگان

ازدواج به سبک جنگ ستارگان

فورمن آندرو پورترز ۲۹ ساله و کارولین ریتر ۳۴ ساله جشن عروسی خود را به سبک فیلم «جنگ ستارگان» برگزار کردند. به جز چند صد نفر از دوستداران «جنگ ستارگان» و خانواده عروس و داماد، چند نفر از بازیگران فیلم «نیرو برمی خیزد» نیز در این عروسی شرکت داشتند. این زوج استرالیایی ۷۵۰۰ مایل راه آمده اند تا پنج شنبه شب نخستین اکران این فیلم را ببینند.

فورمن آندرو پورترز ۲۹ ساله و کارولین ریتر ۳۴ ساله جشن عروسی خود را به سبک فیلم «جنگ ستارگان» برگزار کردند. به جز چند صد نفر از دوستداران «جنگ ستارگان» و خانواده عروس و داماد، چند نفر از بازیگران فیلم «نیرو برمی خیزد» نیز در این عروسی شرکت داشتند. این زوج استرالیایی ۷۵۰۰ مایل راه آمده اند تا پنج شنبه شب نخستین اکران این فیلم را ببینند.

تازه‌ترین ویدیو