کنفرانس آب و هوایی پاریس: عکس دستجمعی

کنفرانس آب و هوایی پاریس: عکس دستجمعی

عکس دستجمعی سران ۱۵۱ کشور دنیا در کنفرانس جهانی تغییرات آب و هوایی در «لابورژه» در حومه پاریس. این نشست تا بیستم آذرماه ادامه دارد.

عکس دستجمعی سران ۱۵۱ کشور دنیا در کنفرانس جهانی تغییرات آب و هوایی در «لابورژه» در حومه پاریس. این نشست تا بیستم آذرماه ادامه دارد.

تازه‌ترین ویدیو