پسر جوان پناهجوی سوری همراه با سگش
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

پسر جوان پناهجوی سوری همراه با سگش

یک پسر جوان سوری علی رغم مجاز نبودن به همراه داشتن سگش در سفر به اروپا، در نهایت توانست با گرفتن یک پاسپورت برای آن، این حیوان خانگی را از دمشق به اروپا بیاورد.

یک پسر جوان سوری علی رغم مجاز نبودن به همراه داشتن سگش در سفر به اروپا، در نهایت توانست با گرفتن یک پاسپورت برای آن، این حیوان خانگی را از دمشق به اروپا بیاورد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست