پسر جوان پناهجوی سوری همراه با سگش

ویدیوها. پسر جوان پناهجوی سوری همراه با سگش

یک پسر جوان سوری علی رغم مجاز نبودن به همراه داشتن سگش در سفر به اروپا، در نهایت توانست با گرفتن یک پاسپورت برای آن، این حیوان خانگی را از دمشق به اروپا بیاورد.

یک پسر جوان سوری علی رغم مجاز نبودن به همراه داشتن سگش در سفر به اروپا، در نهایت توانست با گرفتن یک پاسپورت برای آن، این حیوان خانگی را از دمشق به اروپا بیاورد.

تازه‌ترین ویدیو