روز استقلال ویتنام

ویدیوها. روز استقلال ویتنام

روز چهارشبنه، دوم سپتامبر، بیش از سی هزار نفر در یک رژه نظامی در هانوی، پایتخت ویتنام شرکت کردند. این رژه به مناست هفتادمین سالگرد استقلال این کشور از فرانسه در سال ۱۹۴۵برگزار شد.

روز چهارشبنه، دوم سپتامبر، بیش از سی هزار نفر در یک رژه نظامی در هانوی، پایتخت ویتنام شرکت کردند. این رژه به مناست هفتادمین سالگرد استقلال این کشور از فرانسه در سال ۱۹۴۵
برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو