گرامیداشت یا قربانیان انفجار در تیانجین
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

گرامیداشت یا قربانیان انفجار در تیانجین

چینی ها در هفتمین روز درگذشت عزیزانشان به سوگ آنها می نشینند. به همین مناسبت گروهی از آنان با دسته های گل یاد کسانی را در انفجار مهیب هفته گذشته در تیانجین جان باختند گرامی داشتند.

چینی ها در هفتمین روز درگذشت عزیزانشان به سوگ آنها می نشینند. به همین مناسبت گروهی از آنان با دسته های گل یاد کسانی را در انفجار مهیب هفته گذشته در تیانجین جان باختند گرامی داشتند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست