صف بلند مهاجران غیرقانونی برای دریافت مجوز اقامت در یونان

صف بلند مهاجران غیرقانونی برای دریافت مجوز اقامت در یونان

هجوم گروه زیادی از مهاجران ترک به جزیره کوش در یونان موجب بروز هرج مرج در این جزیره شده است.

هجوم گروه زیادی از مهاجران ترک به جزیره کوش در یونان موجب بروز هرج مرج در این جزیره شده است.

پناهجویان برای دریافت مدارک اقامت و اسکان موقت در برابر استادیومی در این جزیره صف کشیده اند.

در پنج ماه اول سال میلادی جاری حدود چهل و هشت هزار مهاجر غیر قانونی از طریق یونان به خاک اروپا قدم گذاشته اند. در حالی که این رقم برای دوره مشابه در سال گذشته شش هزار و پانصد نفر بوده است.

تازه‌ترین ویدیو