جمع آوری انبوهی از جلبک های دریایی در سواحل مکزیک

ویدیوها. جمع آوری انبوهی از جلبک های دریایی در سواحل مکزیک

انبوهی از جلبک های دریایی شرایط یکی از مشهورترین سواحل مکزیک را دگرگون کرده است. مقامات مجبور شدند برای جمع آوری این جلبک ها دست به کار شوند. این جلبک های ناخوشایند برای گردشگران، ۱۸۰ کیلومتر از سواحل نزدیک به شهر کانکون را در بر گرفته است. مدیر یکی از هتل های نزدیک به ساحل به رویترز گفته است که برخی از گردشگران از افزایش جلبک دریایی در این ساحل ناراحت اند.

انبوهی از جلبک های دریایی شرایط یکی از مشهورترین سواحل مکزیک را دگرگون کرده است. مقامات مجبور شدند برای جمع آوری این جلبک ها دست به کار شوند. این جلبک های ناخوشایند برای گردشگران، ۱۸۰ کیلومتر از سواحل نزدیک به شهر کانکون را در بر گرفته است. مدیر یکی از هتل های نزدیک به ساحل به رویترز گفته است که برخی از گردشگران از افزایش جلبک دریایی در این ساحل ناراحت اند.

تازه‌ترین ویدیو