دفاع صریح نیکولا استرجن از ماندن در اتحادیه اروپا

دفاع صریح نیکولا استرجن از ماندن در اتحادیه اروپا
نگارش از Euronews

رهبر حزب ملی اسکاتلند معتقد است ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا به نفع این کشور است.

نیکولا استرجن وزیر اول و رهبر حزب ملی اسکاتلند روز سه شنبه در بروکسل با ژان کلود یونکر رهبر کمیسیون اروپا دیدار کرد.

خانم استرجن که نگاهی مثبت به اتحادیه اروپا دارد تهدید کرد درصورت خروج بریتانیا از اتحادیه، احتمال دارد رفراندوم دومی بری استقلال اسکاتلند برگزار شود.

وی گفت: «درمورد نظرسنجی خروج از اتحادیه اروپا من از این نظر دفاع خواهم کرد که ماندن در اتحادیه به نفع ما است. من در اظهار نظرهایم به این حقیقت اشاره کرده ام که اگر اسکاتلند به دنبال تصمیم بریتانیا مجبور به خروج از اتحادیه اروپا شود، عده زیادی از مردم خواهند گفت “دست نگهدارید، ما نمی خواهیم خارج از اتحادیه اروپا باشیم” پس باید درباره اینکه بخواهیم مستقلا در اتحادیه اروپا بمانیم فکر کنیم.»

حزب ملی اسکاتلند که پس از پیروزی غیر قابل انتظار در انتخابات پارلمانی اخیر بریتانیا، اکنون با اعتماد بیشتری به صحنه سیاسی وارد شده است، از این پس نقش مؤثرتری در تصمیم های سیاسی کشور از جمله تصمیم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بازی خواهد کرد.

مطالب مرتبط