۳ روزنامه نگار زندانی در ترکیه با قرار وثیقه آزاد شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
۳ روزنامه نگار زندانی در ترکیه با قرار وثیقه آزاد شدند

دادگاه روزنامه نگاران روزنامه کُردی اوزگور گوندم روز پنج شنبه، سه تن از اعضای این روزنامه را با قید وثیقه آزاد کرد.

اسلی اردوغان، نویسنده و روزنامه نگار مشهور ترکیه در میان آزاد شدگان است. او از ستون نویسان و مشاور روزنامه اوزگور گوندم است که از ماه اوت در بازداشت به سر می برد.

زانا کایا، سردبیر و نجمیه آلپای یکی از روزنامه نگاران این روزنامه نیز با قرار وثیقه آزاد شدند.

سرگین تانژکولو، نماینده یکی از نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق و حزب اصلی اپوزیسیون دولت که در تجمع اعتراضی مقابل این دادگاه حضور داشت، می گوید: «آنها از زندانشان به زندانی دیگر منتقل شدند. ترکیه در حال حاضر شبیه به زندان است. ترکیه تبدیل به زندانی برای متفکرین و نویسندگان شده است، هرچند آزادی آنها امیدبخش است. امیدوارم در سال ۲۰۱۷ بقیه روزنامه نگاران، دوستان و احمد شیک که امروز بازداشت شد، آزاد شوند.»

دادگاه امروز برای بررسی اتهامات ۹ خبرنگار روزنامه کُردی اوزگور گوندم برگزار شد. اتهام این افراد «عضویت در گروه های تروریستی» و «تضعیف وحدت ملی» عنوان شده است.

روزنامه اوزگور گوندم که به پوشش اخبار مربوط به گروه های کُرد شهرت داشت، ماه اوت و در جریان بازداشت های گسترده پس از کودتای نافرجام ژوئیه، با دستگیری بیست خبرنگارش تعطیل شد.

همزمان با برگزاری این دادگاه، احمد شیک، یکی دیگر از روزنامه نگاران مطرح ترکیه به اتهام «تبلیغات تروریستی» دستگیر شد. او در حساب شخصی خود در توییتر خبر دستگیریش را تایید کرده است.