ویدیوی ۳۶۰ درجه مریخ

ویدیوی ۳۶۰ درجه مریخ

ناسا برای نخستین بار ویدئویی را منتشر کرده که چهارم آوریل به صورت ۳۶۰ درجه از کره مریخ ضبط شده است.

ناسا برای نخستین بار ویدئویی را منتشر کرده که چهارم آوریل به صورت ۳۶۰ درجه از کره مریخ ضبط شده است.

تازه‌ترین ویدیو