دیدار شبانه یک کوالا از بیمارستانی در استرالیا

دیدار شبانه یک کوالا از بیمارستانی در استرالیا

فیلمی که دوربین های امنیتی بیمارستانی در استرالیا از یک کوالای سرگردان در بخش اورژانس گرفتند، روی اینترنت بینندگان زیادی داشت. دوربین های مداربسته نشان دادند که حدود ساعت سه و نیم شب، با بازشدن در ورودی اتوماتیک بخش اورژانس، کوالا وارد ساختمان شد.

فیلمی که دوربین های امنیتی بیمارستانی در استرالیا از یک کوالای سرگردان در بخش اورژانس گرفتند، روی اینترنت بینندگان زیادی داشت. دوربین های مداربسته نشان دادند که حدود ساعت سه و نیم شب، با بازشدن در ورودی اتوماتیک بخش اورژانس، کوالا وارد ساختمان شد.

ظاهراً کارکنان بیمارستان محلی هامیلتون در ویکتوریا از دیدار غیر منتظره این میهمان شبانه خبردار شدند اما تصمیم گرفتند او را به حال خود رها کنند.

تازه‌ترین ویدیو