هنرنمایی شعبده باز اسرائیلی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

هنرنمایی شعبده باز اسرائیلی

هتزی دین، شعبده باز اسرائیلی وسط روز و در یکی از خیابان های پرتردد مرکز تل آویو، به مدت پنج ساعت میان زمین و آسمان معلق ایستاد.

هتزی دین، شعبده باز اسرائیلی وسط روز و در یکی از خیابان های پرتردد مرکز تل آویو، به مدت پنج ساعت میان زمین و آسمان معلق ایستاد.

این نمایش هتزی، که رکوردی جدید در ایستادن میان زمین و آسمان به شمار می رود، شهروندان و گردشگران را بهت زده کرد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست