تحقیق درباره آتش گرفتن کشتی نورمن آتلانتیک

تحقیق درباره آتش گرفتن کشتی نورمن آتلانتیک

تحقیق در بندر بریندیسی ایتالیا درباره آتش گرفتن کشتی نورمن آتلانتیک وارد سومین روز شد. این حریق، سبب کشته شدن یازده نفر شده است. با گذشت حدود یک هفته از وقوع این سانحه، همچنان بخشی از این کشتی در زیر آب است. امدادگران ۴۷۷مسافر این کشتی را که از یونان به سوی ایتالیا در حرکت بودند، نجات داده اند.

تحقیق در بندر بریندیسی ایتالیا درباره آتش گرفتن کشتی نورمن آتلانتیک وارد سومین روز شد. این حریق، سبب کشته شدن یازده نفر شده است. با گذشت حدود یک هفته از وقوع این سانحه، همچنان بخشی از این کشتی در زیر آب است. امدادگران ۴۷۷مسافر این کشتی را که از یونان به سوی ایتالیا در حرکت بودند، نجات داده اند.

تازه‌ترین ویدیو