جایزه کتابخانه کنگره آمریکا به بیلی جوئل رسید

جایزه کتابخانه کنگره آمریکا به بیلی جوئل رسید

بیلی جوئل، خواننده و ترانه سرای آمریکایی، روز چهارشنبه طی مراسمی در واشنگتن، جایزه «گرشوین» کتابخانه کنگره آمریکا را برای اشعارش دریافت کرد.

بیلی جوئل، خواننده و ترانه سرای آمریکایی، روز چهارشنبه طی مراسمی در واشنگتن، جایزه «گرشوین» کتابخانه کنگره آمریکا را برای اشعارش دریافت کرد.

تازه‌ترین ویدیو