آگهی

رپرتاژ آگهی ارائه شده توسط

 Department of Tourism and Commerce Marketing Dubai
رپرتاژآگهی (محتوای شریک تجاری) برای توصیف مطلبی بکار برده می شود که تبلیغ کننده و حامی مالی بر روند تهیه آن نظارت و هزینه آنرا پرداخت می کند. محتوای مربوطه توسط بخش بازرگانی تولید می شود و تحریریه و خبرنگاران یورونیوز نقشی در آن ندارند. حامی مالی با همکاری بخش تولید بازرگانی یورونیوز، کنترل موضوعات، محتوا و تأیید نهایی را در اختیار دارد. «شریک تجاری» بر انتخاب موضوعات و تولید محتوا نظارت دارد و تصمیم نهایی را در همکاهنگی با بخش تولیدات بازرگانی یورونیوز اتخاذ می کند.
رپرتاژ آگهی ارائه شده توسط
رپرتاژآگهی (محتوای شریک تجاری) برای توصیف مطلبی بکار برده می شود که تبلیغ کننده و حامی مالی بر روند تهیه آن نظارت و هزینه آنرا پرداخت می کند. محتوای مربوطه توسط بخش بازرگانی تولید می شود و تحریریه و خبرنگاران یورونیوز نقشی در آن ندارند. حامی مالی با همکاری بخش تولید بازرگانی یورونیوز، کنترل موضوعات، محتوا و تأیید نهایی را در اختیار دارد. «شریک تجاری» بر انتخاب موضوعات و تولید محتوا نظارت دارد و تصمیم نهایی را در همکاهنگی با بخش تولیدات بازرگانی یورونیوز اتخاذ می کند.
Department of Tourism and Commerce Marketing Dubai

ماجراجویی در دُبی؛ تجربه کردن تخته‌ٔ موج‌سواری برقی

ماجراجویی در دُبی؛ تجربه کردن تخته‌ٔ موج‌سواری برقی
Copyright  euronews   -   Credit: Dubai Tourism

تخته‌موج برقی یا اختصارا ای‌فویل، عضو نورسیدهٔ خانوادهٔ وسایل موج‌سواری است. این وسیلهٔ یک بالهٔ زیر آب دارد که در انتهایش یک موتور تعبیه شده است و این مجموعه با یک دستهٔ کنترل مجهز به بلوتوث کار می‌کند.

این تخته‌موج که دیگر به موج نیازی ندارد، تا ۴۵ کیلومتر در ساعت سرعت می‌گیرد و سواری کردن با آن احساس پرواز روی سطح آب را به شما می‌دهد. اما یادگیری‌اش قلق‌هایی دارد که فقط با تمرین آنها را یاد می‌گیرید.

آگهی

در این برنامهٔ ماجراجویی در دُبی، دنیل فن دورن، موسس «خانهٔ موج سواری دُبی»، به یاری جیمز اوهِگان خبرنگار یورونیوز آمده تا سواری با ای‌فویل را به او یاد بدهد. 

به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید

آگهی