More about this topic

ایتالیا

موضوعات داغ روز

More about this topic

مجسمه کشف شده در محوطه حفاری‌ باستان‌شناسی در حوضچه‌های آب‌گرم  باستانی  در«سان کاسیانو دی باگنی» نزدیک شهر سی‌ینا
در حال نمایش بعدی
Italy migrants
در حال نمایش بعدی
آگهی
سیلویو برلوسکونی و ولادمیر پوتین
در حال نمایش بعدی
ایگنازیو لاروسا، سیاستمدار دست راستی ایتالیا
در حال نمایش بعدی
جیورجا ملونی و پناهجویان
در حال نمایش بعدی
رهبران احزاب دست راستی ایتالیا
در حال نمایش بعدی
کاراز انتخاباتی جورجا ملونی، رهبر حزب راست افراطی «برادران ایتالیا»
در حال نمایش بعدی
Sardinia
در حال نمایش بعدی