آگهی

رپرتاژ آگهی ارائه شده توسط

 Department of Tourism and Commerce Marketing Dubai
رپرتاژآگهی (محتوای شریک تجاری) برای توصیف مطلبی بکار برده می شود که تبلیغ کننده و حامی مالی بر روند تهیه آن نظارت و هزینه آنرا پرداخت می کند. محتوای مربوطه توسط بخش بازرگانی تولید می شود و تحریریه و خبرنگاران یورونیوز نقشی در آن ندارند. حامی مالی با همکاری بخش تولید بازرگانی یورونیوز، کنترل موضوعات، محتوا و تأیید نهایی را در اختیار دارد. «شریک تجاری» بر انتخاب موضوعات و تولید محتوا نظارت دارد و تصمیم نهایی را در همکاهنگی با بخش تولیدات بازرگانی یورونیوز اتخاذ می کند.
رپرتاژ آگهی ارائه شده توسط
رپرتاژآگهی (محتوای شریک تجاری) برای توصیف مطلبی بکار برده می شود که تبلیغ کننده و حامی مالی بر روند تهیه آن نظارت و هزینه آنرا پرداخت می کند. محتوای مربوطه توسط بخش بازرگانی تولید می شود و تحریریه و خبرنگاران یورونیوز نقشی در آن ندارند. حامی مالی با همکاری بخش تولید بازرگانی یورونیوز، کنترل موضوعات، محتوا و تأیید نهایی را در اختیار دارد. «شریک تجاری» بر انتخاب موضوعات و تولید محتوا نظارت دارد و تصمیم نهایی را در همکاهنگی با بخش تولیدات بازرگانی یورونیوز اتخاذ می کند.
Department of Tourism and Commerce Marketing Dubai

ماجراجویی در دُبی؛ رانندگی تفریحی با خودروی فرمول ۱

ماجراجویی در دُبی؛ رانندگی تفریحی با خودروی فرمول ۱
Copyright  euronews   -   Credit: Dubai Tourism

دُبی یکی از معدود جاهای دنیاست که می‌توانید در آن ماشین فرمول۱ را تفریحی سوار شوید.

در این برنامهٔ ماجراجویی در دُبی خبرنگار یورونیوزدر کنار سوپرکار بلوندی، ستارهٔ‌ شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است تا رانندگی با یک ماشین فرمول۱ را تجربه کند.

آگهی

سوپرکار بلوندی ۶ میلیون فالوور اینستاگرامی دارد و عشقش به اَبَرخودروها معروف است. اما حتی او هم برای اولین‌بار است که سوار یک خودروی فرمول۱ می‌شود.

او که از این تجربه لذت بسیاری برده می‌گوید: «از آن تجربه‌هایی بود که هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم‌ دلم می‌خواسته داشته باشم، اما از داشتنش خیلی خوشحالم.»

آگهی