آگهی

رپرتاژ آگهی ارائه شده توسط

 Department of Tourism and Commerce Marketing Dubai
رپرتاژآگهی (محتوای شریک تجاری) برای توصیف مطلبی بکار برده می شود که تبلیغ کننده و حامی مالی بر روند تهیه آن نظارت و هزینه آنرا پرداخت می کند. محتوای مربوطه توسط بخش بازرگانی تولید می شود و تحریریه و خبرنگاران یورونیوز نقشی در آن ندارند. حامی مالی با همکاری بخش تولید بازرگانی یورونیوز، کنترل موضوعات، محتوا و تأیید نهایی را در اختیار دارد. «شریک تجاری» بر انتخاب موضوعات و تولید محتوا نظارت دارد و تصمیم نهایی را در همکاهنگی با بخش تولیدات بازرگانی یورونیوز اتخاذ می کند.
رپرتاژ آگهی ارائه شده توسط
رپرتاژآگهی (محتوای شریک تجاری) برای توصیف مطلبی بکار برده می شود که تبلیغ کننده و حامی مالی بر روند تهیه آن نظارت و هزینه آنرا پرداخت می کند. محتوای مربوطه توسط بخش بازرگانی تولید می شود و تحریریه و خبرنگاران یورونیوز نقشی در آن ندارند. حامی مالی با همکاری بخش تولید بازرگانی یورونیوز، کنترل موضوعات، محتوا و تأیید نهایی را در اختیار دارد. «شریک تجاری» بر انتخاب موضوعات و تولید محتوا نظارت دارد و تصمیم نهایی را در همکاهنگی با بخش تولیدات بازرگانی یورونیوز اتخاذ می کند.
Department of Tourism and Commerce Marketing Dubai

آشنایی با عکاس هندی که نیم قرن تاریخ دُبی را ثبت کرده است

آشنایی با عکاس هندی که نیم قرن تاریخ دُبی را ثبت کرده است
Copyright  euronews   -   Credit: Dubai Tourism

رامش شوکلا یکی از برجسته‌ترین عکاسان در امارات عربی متحده است. او برخی از لحظات تاریخی این کشور را ثبت کرده و به‌نوعی عکاس دربار امارات به‌شمار می‌رود. شوکلای ۸۳ ساله پنج دهه تحول دبی را روی نگاتیو حک کرده است.

در دُبی عکس‌های رامش را می‌توان همه‌جا دید، از درودیوار مترو تا موزهٔ اتحاد. مشهورترین عکسهای او امضای پیمان تشکیل این کشور را نشان می‌دهد.

آگهی

شوکلا لحظهٔ معروف امضای پیمان اتحاد امارات را این طور به یاد می‌آورد:‌ «شیخ زاید پشت میز بود و می‌خواست پیمان را امضا کند که من دیدمش و سریع دوربین را در آوردم. خیلی خوشحال بودم. بعد از همهٔ شیوخ امارات پشت سر هم عکس گرفتم و دستم می‌لرزید. بعد شیخ زاید نگاهش به من افتاد. یعنی بعد از سخنرانی نگاهی به من انداخت و لبخندی زد.»

او در سال ۱۹۶۵ به امارات رسید. آن موقع داروندارش ۵۵ روپیه پول بود و دوربین رولی‌کوردِ هدیهٔ پدرش. رامش، دست خالی از بمبی راه افتاد و دل به دریا زد تا برای خودش کسی بشود و بعد هم همسر و پسرش نیل دنبالش آمدند.

تارو، همسر رامش متخصص ظهور و ثبوت عکس بود و او در کارگاه خانگی‌شان عکس‌ها را چاپ می‌کرد.

نیل،‌ پسر او می‌گوید: «آن موقع‌ها خانهٔ ما یک اتاق بیشتر نداشت، که حال و تاریک‌خانه و آشپزخانهٔ ما، همه در همان بود. ما دو دست ظرف داشتیم. در یکی‌ مایع ظهور و ثبوت عکس می‌ریختیم و در آن یکی غذا می‌خوردیم. اگر ظرفی بوی مادهٔ شیمیایی می‌داد می‌فهمیدیم که مال غذا نیست.»

رامش هرگز عکس‌های سلطنتی‌اش را برای پولشان نفروخت. او همیشه می‌خواست میراث و تاریخ ملت امارات را حفظ کند. کاری او هنوز هم به آن ادامه می‌دهد.

آگهی

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید

آگهی