آگهی

رپرتاژ آگهی ارائه شده توسط

 Department of Tourism and Commerce Marketing Dubai
رپرتاژآگهی (محتوای شریک تجاری) برای توصیف مطلبی بکار برده می شود که تبلیغ کننده و حامی مالی بر روند تهیه آن نظارت و هزینه آنرا پرداخت می کند. محتوای مربوطه توسط بخش بازرگانی تولید می شود و تحریریه و خبرنگاران یورونیوز نقشی در آن ندارند. حامی مالی با همکاری بخش تولید بازرگانی یورونیوز، کنترل موضوعات، محتوا و تأیید نهایی را در اختیار دارد. «شریک تجاری» بر انتخاب موضوعات و تولید محتوا نظارت دارد و تصمیم نهایی را در همکاهنگی با بخش تولیدات بازرگانی یورونیوز اتخاذ می کند.
رپرتاژ آگهی ارائه شده توسط
رپرتاژآگهی (محتوای شریک تجاری) برای توصیف مطلبی بکار برده می شود که تبلیغ کننده و حامی مالی بر روند تهیه آن نظارت و هزینه آنرا پرداخت می کند. محتوای مربوطه توسط بخش بازرگانی تولید می شود و تحریریه و خبرنگاران یورونیوز نقشی در آن ندارند. حامی مالی با همکاری بخش تولید بازرگانی یورونیوز، کنترل موضوعات، محتوا و تأیید نهایی را در اختیار دارد. «شریک تجاری» بر انتخاب موضوعات و تولید محتوا نظارت دارد و تصمیم نهایی را در همکاهنگی با بخش تولیدات بازرگانی یورونیوز اتخاذ می کند.
Department of Tourism and Commerce Marketing Dubai

ماجراجویی در دبی؛ صعود به رشته کوه حجر

 ماجراجویی در دبی؛ صعود به رشته کوه حجر
Copyright  euronews   -   Credit: Dubai

در این بخش از برنامه «ماجراجویی» به کوههای حجر آمده ایم جایی که «هاتا» نام دارد که یک منطقه برای کوهنوردی در حومه دبی است. 

«فدی» مرا همراهی می کند که راهنمای کوهستان و بنیانگذار ماجراجویی در فضای باز است. 

آگهی

یورونیوز:‌ خوب امروز برای من چه تدارک دیدی؟

**فدی:‌ «**ما می خواهیم کمی صعود به کوه و صخره‌نوردی را با هم مخلوط کنیم و روی کنترل خودمان کار کنیم. کلاه ایمنی‌ات را بگذار تا به سمت قله بالا برویم.»

یورونیوز: به سمت این قله در آن بالا؟‌

فدی: «بله دقیقا آن بالا»

از این منطقه است که اکشن واقعی شروع می شود. ما می خواهیم یاد بگیریم که چطور از اینجا که همانطور که می بینی کاملا سست است صعود کنیم. برای همین خیلی مهم است که تمرکز زیادی روی وضعیت پاهایمان داشته باشیم. ما باید روی موقعیت پاها تمرکز کنیم و مسیر را طی کنیم تا به یال برسیم و از آنجا بگذریم.

آگهی

فدی: «پنج سال پیش من در دنیای شرکت ها کار می کردم. من برای رفتن به کلیمانجارو ثبت نام کردم که اولین صعود بزرگم بود. دو ماه بعد من استعفا دادم و گواهی کوهنوردی، یخ‌نوردی و صخره‌نوردی گرفتم و برگشتم به اینجایی که هستم.»

یورونیوز:‌ چرا می خواستی این کار را اینجا انجام بدهی؟

فدی:‌ «این کوههای حجر از نظر شکل صخره‌ها منحصر بفرد هستند. خیلی زمخت و خشن‌اند. واقعا تفریحگاههای خیلی خلیی بزرگ و متنوعی در کشورمان وجود دارد.»

آگهی