ویدیویی از استقرار بمب‌افکن‌های بی‌-۵۲ در قطر

ویدیویی از استقرار بمب‌افکن‌های بی‌-۵۲ در قطر