شاخص کیفیت هوا

منبع پیش بینی های کیفیت هوا که در یورونیوز پخش می شود چیست؟

پیش بینی های کیفیت هوا که در اینجا پخش می شود از Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) گرفته شده است. CSMS به عنوان بخشی از برنامه ی فلگشیپ کوپرنیک اتحادیه اروپا، در مورد کیفیت هوا و مقدار ذرات مختلف موجود در اتمسفر در داخل و خارج از اروپا اطلاعات ارائه میکند. این اطلاعات بر اساس اندازه گیری حاصل از دیده بانی زمین به روش معمولی و با استفاده از ماهواره و همچنین الگوهای پیش بینی هوا می باشند. اطلاعات و داده ها نامحدود و رایگان هستند و هدف از ارائه ی رایگان این اطلاعات افزایش اطلاعاتسیاست گذاران، شرکت ها و شهروندان در مورد محیط زیست و جوّ زمین است. European Centre for Medium-Range Weather Forcasts (ECMWF) از اطلاعات ارائه شده توسط CAMS استفاده می کند. CAMS از سی ماهواره که در اروپا توزیع شده است، استفاده می کند. برای یافتن اطلاعات بیشتر در مورد Copernicus از لینک copernicus.eu، در مورد CAMS از لینک atmosphere.copernicus.eu، در مورد ECMWF از لینک ecmwf.int استفاده کنید.

شاخص کیفیت هوای اروپا چگونه تعریف می شود؟

اطلاعات مربوط به کیفیت هوا با استفاده از شاخص کیفیت هوای اروپا تهیه می شود. این شاخص از تعریف داده شده توسط آژانس محیط زیست اروپا (European Environment Agency) (EEA, eea.europa.eu) استفاده می کند. این شاخص برای پنج آلاینده ی اصلی اولویت بندی شده در قانون اتحادیه اروپا محاسبه شده است: O3 (اوزون) NO2 (نیتروژن دی اکسید) SO2 (گوگرد دی اکسید) PM2.5 و PM10 [ذرات بسیار کوچک با قطر کمتر از 2.5 میکرون و 10 میکرون (به ترتیب)]. مقدار شاخص برای هر آلاینده از 1 (خوب) تا 5 (خیلی بد) متغیر است. شاخص کیفیت هوای اروپا برای آلاینده های مختلف به صورت جداگانه طبق غلظت (لحظه ای یا میانگین غلظت روزانه، بسته به نوع آلاینده) محاسبه می شود. هر گقدر غلظت بالاتر باشد، شاخص بیشتر است. شاخص کیفیت هوای اروپا به صورت یک عدد صحیح گزارش می شود که با 5 دسته ی غلظت که ویژه ی هر آلاینده هستند، منطبق است.

PollutantIndex level
(based on polluant concentrations in µg/m3)
 
1
خیلی خوب
2
خوب
3
متوسط
4
نامناسب
5
خیلی بد
6
Extremely Poor
Ozone (O3)0-5050-100100-130130-240240-380380-800
Nitrogen dioxide (NO2)0-4040-9090-120120-230230-340340-1000
Sulphur dioxide (So2)0-100100-200200-350350-500500-750750-1250
Particules less than 10 µm (PM10)0-2020-4040-5050-100100-150150-1200
Particules less than 2.5 µm (PM2.5)0-1010-2020-2525-5050-7575-800
مقادیر PM2.5 و PM10 بر اساس میانگین های 25 متوالی می باشند.توجه:

شاخص کلی کیفیت هوای اروپا در هر ساعت، به آسانی به صورت بالاترین میزان در بین شاخص های ویژه ی هر5 آلاینده که برای یک ساعت محاسبه شده است، تعریف می شود. برای مثال اگر شاخص های مربوط به O3، No2، SO2، PM2.5و PM10 به ترتیب1, 3, 1, 2, 2 باشند، شاخص کلی 3 خواهد بود.شاخص کیفیت هوای کلی روزانه اروپا بالاترین مقدار شاخص کیفیت های ساعتی کلی اروپا در روز مشتبه است. شاخص کیفیت هوای کلی روزانه اروپا برای اطلاعیه هایی که از یورونیوز پخش می شوند، استفاده می شود، ولی این وب سایت مقدار آلاینده ها در هر ساعت و همچنین شاخص ویژه ی هر یک از 5 آلاینده موردنظر را ارائه می کند.

این اطلاعات برای من چه اهمیتی دارند؟

در سایت EEAبه آدرسair/air-quality-standards eea.europa.eu/themes/ در مورد آلاینده ها و اثرات عمده آنها بر روی سلامتی اطلاعات دریافت کنید. بر طبق آخرین یافته های علمی که خصوصاً توسط سازمان جهانی بهداشت گردآوری شده است، قانون گذاران در اروپا و کشورهای مختلف اروپایی در صددند از مردم محافظت کنند. در صورتی که کیفیت هوا بد (4) یا خیلی بد (5) باشد، لطفاً با سازمان منطقه ای یا ملی مسئول کیفیت هوا در مورد وضعیت هوا مشورت کنید و از آنها در مورد روش های کاهش تماس با هوای بد (مثلاً اجتنبا از ورزش در محیط باز) و کمک به بهتر شدن وضعیت (مثلاً با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی) مشورت بخواهید.

آیا من می توانیم به اطلاعات ارائه شده اطمینان کنم؟

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت به صورت پیش بینی هستند. دقیقاً مثل پیش بینی هوا، این اطلاعات بر مدل های پیشرفته ریاضی اتکا میکنند که قوانین فیزیک را بازسازی می کرده و با مشاهدات گذشته ترکیب می کنند. در نتیجه احتمال این وجود دارد که پیش بینی نادرست باشد. ولی ارزیابی در شش ماهه ی دوم سال 2017 که در %98موارد، پیش بینی ها با ضریب خطای یک شاخص (بهتر جلوه داده دادن یا برآورد بیش از حد یا کمتر از حد واقعی به میزان یک شاخص) صحیح بودند. شما می توانید در این وب سایت در مورد نحوه عمل کردن پیش بینی های CAMS در مورد کیفیت هوا،اطلاعات کسب کنید. (www.regional.atmosphere.copernicus.eu/ مخصوصاً قسمت سوالات متداول)

پیش بینی های ارائه شده در اینجا از یک شبکه کامپیوتری که سلول هایش حدوداً 10 کیلومتر به 10 کیلومتر به طور افقی هستند، گرفته شده است و این بدین معنی است که نمی توانند نمایانگر اثرات منطقه ای باشند. (مثلاً یک جاده با ترافیک زیاد که چند صد متر ادامه دارد). در شهرهای بزرگ مقادیر ارئه شده توسط CAMS نماینده ی تراکم های "پشت زمینه شهری" هستند که مناطقی از شهر هستند که منابع محلی مثل ترافیک به طور مستقیم بر آنها تاثیری ندارد (مثلاً وسط یک پارک بزرگ یا یک منطقه مسکونی آرام). انتظار می رود در مناطقی که منابع محلی بر آنها تاثیرگذار است غلظت NO2، PM10 و PM2.5، SO2 بیشتر باشد و غلظت O3 کمتر باشد. برای دریافت اطلاعات محلی در شهرها و در صورتی که پیش بینی کیفیت هوا بد (4) یا خیلی بد (5) باشد، با سازمان مسئول کیفیت هوای ملی یا منطقه ای خود تماس بگیرید. همچنین می توانید آخرین مقادیر اندازه گیری شده شاخص کیفیت هوای اروپا را در این وب سایت ((airindex.eea.europa.eu که با حمایت سازمان های ملی مسئول کیفیت هوا در هر کشور اروپایی، توسط EEA اداره می شود، مشاهده کنید.

من در مورد پیش بینی های کیفیت هوا و چگونگی انجام آنها سوالات دیگری دارم

در این وب سایت می توانید پاسخ خود را بیابیئ. همچنین از پشتیبانی متعهدانه کارشناسان وب سایت برخوردار شوید. (( atmosphere.copernicus.eu/cams-user-service-desk یا http://atmosphere.copernicus.eu/contact-us