بازگشت محدود دختران به سر کلاس‌های درس

ویدیوها. کورسوی امیدی برای علم‌آموزی دختران افغان؛ در موسسه‌های پزشکی به روی آنها باز شد

طالبان به دخترانی که از صنف دوازدهم فارغ التحصیل شده‌اند، اجازه داده تا در موسسات پزشکی دولتی پذیرش شوند.

تازه‌ترین ویدیو